Modül 9. Networking Etkili Takip Yöntemleri

Bağlantıların önceliklendirilmesi, temas sıklığının ve takip yönteminin belirlenmesinin ilişkilerin sürekliliğindeki önemi, sosyal sermaye kavramı detaylandırılarak örnek uygulamalarla anlatılıyor.

Networking Etkili Takip Yöntemleri Ana Başlıklar:

• İstikrarlı temas takip stratejisi
• Zayıflayan temasların güncellenmesi