Modül 4. İsimleri ve Yüzleri Hatırlama

Uluslararası en son yöntemlerle tasarlanan modül, katılımcıların uygulamalarla isimleri ve yüzleri hatırlayarak etki alanlarını artırmalarını hedefliyor.

İsimleri ve Yüzleri Hatırlama Ana Başlıkları:

• Unutkanlık sebepleri ve isim kullanma hataları
• İsim ve yüzleri hatırlamanın tanışma ve tanıştırma
süreçlerindeki önemi
• En iyi uygulamalarla isimleri ve yüzleri hatırlama teknik ve uygulamaları