Linkedin Çalıştayları

Business Networking Akademi'nin tescilli Networking metodolojisi ve örnek vakalarla tasarlanan LinkedIn Networking Programı, genellikle Yönetim ve İş Geliştirme başta olmak üzere programa katılanların, LinkedIn işbirliklerini başlatması ve artırmasını hedeflemektedir.

Kurum Çapında LinkedIn Yönetiminde ise her seviyedeki kurum çalışanının programa katılması önemlidir. Çünkü güçlü bir networke sahip kurumlar sadece yönetim ya da iş geliştirme seviyesinde değil, kurumun her uzmanlık alanında en güçlü ilişkilere sahiptirler.

LinkedIn Networking Programı dört fazdan oluşmaktadır. Program genel LinkedIn kullanma ve en iyi uygulamalar eğitimiyle başlamaktadır. Sonrasında birebir gerçekleştirilen uygulama odaklı seanslarla mevcut ve yeni işbirliklerinin geliştirmesi esas alınmalıdır.

LinkedIn Networking Programı öncesi gerçekleştirilecek hazırlık toplantısı ve çalışma için pilot bir grup seçilmelidir. Bu grupta programa katılacak ekiplerden seçilmiş etkili liderler olmalıdır. Pilot grup, programın başarısı için esastır.

İlk fazdaki genel eğitimi takip eden ikinci ve üçüncü fazlar, 90 dakikalık birebir görüşmelerle uygulama odaklı sürdürülmelidir. Seans öncesi hazırlıklar, bir sonraki seansa kadar tamamlanması gereken çalışmalar ve incelenmesi gereken dokümanlar yani "Ara Çalışmalar" olmalıdır. Fazlar arasında 3-4 hafta süre bırakılması, hazırlık ve ara çalışmaların gerçekleştirilmesi için önemlidir.

Son faz, katılımcıların LinkedIn kullanımını alışkanlık haline getirmesi ve eğitim sonrası gelişimlerini konu uzmanlarıyla takip için planlanmalıdır.

Örnek Program:

FAZLAR VE DETAYLARI

HAZIRLIK - Eğitim ve Birebir Çalışma Seansları Öncesi Vizyon Toplantısı

LinkedIn Networking Programının ilk fazında kurumsal ve bireysel işbirliklerini artırmak için örneklerle hazırlanan "LinkedIn En İyi Uygulamalar" eğitimi genel katılımla gerçekleştirilecektir.

Hazırlık safhası, şirketin LinkedIn kullanımından hedef ve planlanan kazanımlarının belirlenmesi, şirketin LinkedIn kullanım gizlilik ve etik değerlerinin gözden geçirilmesi,

Faz 1, Faz 2, Faz 3 ve Faz 4'ün detaylı görüşülmesi, genel eğitim ve birebir seansların karşılıklı onaylanması için ön çalışmaları kapsamaktadır.

Linkedin Çalıştay Faz Detayları

FAZ 1 - LinkedIn En İyi Uygulamalar Networking Eğitimi

LinkedIn Networking Programının ilk fazında kurumsal ve bireysel işbirliklerini artırmak için örneklerle hazırlanan "LinkedIn En İyi Uygulamalar" eğitimi genel katılımla gerçekleştirilecektir:

 • LinkedIn ve işbirliği oluşturma vizyonu,
 • En iyi uygulamalarla işbirliği odaklı profil oluşturma ve/veya yeniden düzenleme,
 • En iyi uygulamalarla etkili temas ve takip yöntemleri,
 • LinkedIn'i destekleyen uygulama ve teknolojiler.

FAZ 2 - İşbirliği Odaklı Profil Oluşturma

İlk fazda belirlenen iki önemli adımdan biri olan "İşbirliği Odaklı Profil Oluşturma" çalışması birebirde ve 90 dakikalık uygulama ağırlıklı bir seansla gerçekleştirilecektir.

 • Hazırlık ve Faz 1 sonrası ara çalışmada oluşturulan örnek profil iyileştirmeleri doğrultusunda düzenlemelerin yapılması,
 • Yöneticilerle; LinkedIn'de kişisel özel link, asansör cümlesi, özet bölüm, özellikler, hedefleri doğrultusunda stratejik anahtar kelime oluşturma yöntemleri, toplantı öncesi profil analizi, işbirliği fırsatları arama, yanıtlama ve bilgi toplama yöntemleri öncelikli olmak üzere uygulama odaklı çalışma gerçekleştirilmesi,
 • Henüz yoksa, LinkedIn mobil uygulamasının yüklenmesi ve kritik kullanım özelliklerinin incelenmesi.

FAZ 3 - Temas ve Takip

Faz 3'de ikinci adım olan "LinkedIn'le Networking" yani önemli bağlantıların önceliklendirilmesi, kaynak paylaşım stratejisinin belirlenmesi, sektörel grupların aktif kullanılması, takip yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması çalışmaları yine katılımcıya özel seansla gerçekleştirilecektir. 

 • Mevcut bağlantıların incelenmesi ve önceliklendirilmesi,
 • LinkedIn grupları başta olmak üzere yeni bağlantılar bulma ve temas yöntemlerinin örneklerle paylaşılması,
 • İçerik ve kaynak paylaşım en iyi uygulamaları ve profil güncelleme stratejilerinin ele alınması,
 • Yorumlara ve taleplere geri dönüş stratejileri,
 • Bağlantının iletişime, iletişimin networking'e dönüştürülme kararlarının kişisel seviyede yönetilmesi.

FAZ 4 - Geliştirme

Çalışma sonrasında katılımcıların olası sorularını yanıtlamaya devam etmek ve LinkedIn kullanımının düzene girmesini desteklemek için birebir gelişim, online ve mobil yöntemlerle sürdürülecektir.

 • Her Yönetici ve/veya Yönetici Asistanıyla eğitim ve programın uzun vadeli başarısını desteklemek amaçlı ortalama 20 dakikalık 3 telekonferans çalışmasıyla sorular ve gelişmeler birebirde takip edilecektir.

ARA ÇALIŞMALAR - Fazlar Arası Hazırlık ve Çalışma

Fazlar arasında gerçekleştirilecek hazırlık ve uygulama takibi, çalışmanın başarısı için büyük önem taşıyacaktır.

Her faz sonrasında yapılması gereken çalışmalar yazılı olarak paylaşılacaktır. Bir sonraki faz öncesinde gerçekleştirilecek telefon görüşmesiyle süreç desteklenecektir.

İşte, Kurum Çapında LinkedIn Yönetimini hızlı ve etkili hayata geçirmek için harika bir program!