Networking Hackathonları

Bu çalışmaya katılan ekipler, belirlenen çalıştay süresi boyunca aşağıdaki konu başlıklı uygulamalara odaklanırlar. Öyle ki Networking Hackathon'u sırasında iç ve/veya dış müşterileriyle olan ilişkilerini odaklı bir şekilde geliştirmek için keyifli bir formatta takım olarak çalışırlar.

Hedefle:

Bu adımda kurumun ve ilgili takımın hedefleri doğrultusunda oluşturulacak network belirlenir. Network grupları oluşturulur. Segmentasyon günlük iletişime geçme ihtiyacına göre yapılır. Böylelikle sosyal sermaye herkesin kullanabileceği açık bir değer olur.

Araştır: 

Değişimin sürekli olduğu ve networkteki insanların ihtiyaçlarının sürekli değiştiği gerçeği bu etapta esas alınır. Mevcut ve yeni temaslar öncesinde kişileri ve ilgili konuları araştırmak ve sohbete hazırlanmak fark yaratır.

Danış:

Ekip, kurum ve hatta sektör içinde konular ve kişilerle danışma kültürü en iyilere ulaşmanın yanı sıra referans kanallarını güçlendirir. Birisini aramadan önce ekipten en son kim görüştüyse fikrini almak ve o kişiyle çalışan meslektaşla görüşmek objektif değerlendirildiğinde çok değerli bilgilerdir. Ortak noktalar daha hızlı bulunur. Erken sinyal sistemi network zekasıyla yönetilir.

Tanış:

Şirket içinde ve dışında tanışmalara önem verilir. Hedefler, sadece konu ve kişilerle tasarlanmakla kalmaz. Aynı zamanda o kişilerle tanışmak için en doğru zaman, ortam, tanışma hazırlıkları, yöntemi ve hatta kanalı da belirlenir. Her vakaya özel bir yaklaşım sergilenir.

Tanıştır: 

Şirket/ekip içinde ve kurum dışında tanıştırmaları etkiyle yapmak hedeflere ilerlenen süreçte çok önemlidir. Kişilerle doğrudan oluşturulan yakınlığın, onlar arasında da oluşturulması hem büyük bir fayda, hem de kurulan yakınlığın güç kaybetmeden transfer edilebilmesini sağlar.

Tanın:

Sadece yetkinliklerle tanınmak yeterli değildir. Doğal ve içten bağlar kurabilmek için kişiler karakterleriyle de bağ kurabilmelidirler. Bunun için çevreye fayda sağlayacak başarılarımızı düzenli paylaşmak, yol göstermek, dijital izler bırakmak ve düzenli fayda sunarak sektörel bir referans noktası haline gelmek ekip çapında (her seviyede) önem taşımaktadır.

Kayıt Et:

Her adımda elde edilen ve takım çapında karar verilen katma değerli bilgiler düzenli sisteme işlenir. Amaç, her karşılaşmanın bırakıldığı yerden hatta daha iyi bir noktadan başlamasını destekleyecek bilginin kayıt edilmesidir. Sosyal sermayenin erimemesi ancak etkili bir kayıt etme yaklaşımıyla mümkündür.